Nincs engedélyezve a javascript.
Játékszabályzat

Játékszabályzat

július 10.

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS NYEREMÉNYJÁTÉK - JÁTÉKSZABÁLYZAT 2018

Európa Könyvkiadó Kft.

Az Európa Könyvkiadó Kft. (székhelye: 2011, Budakalász,Bokros utca 28., továbbiakban: Szervező) játékot hirdet a www.europakiado.hu weboldalon (továbbiakban: Játék).

A Játék 2018. július 10-től 2018. augusztus 31-ig tart.

A Játékban résztvevők:

A Játékban azok vesznek részt, akik a www.europakiado.hu weboldalon feliratkoznak Hírlevélre (a továbbiakban: Játékos). A hírlevélre történő feliratkozás automatikus regisztrációt jelent a Játékban történő részvételre. A Játékos a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését.

A Játék menete:

A Játék időtartama alatt a Szervező a Játékosok között hetente 1 db könyvet sorsol ki.

Nyeremények:

A Szervező a Játékosok között hetente 1 db könyvet sorsol ki. A nyereménykönyveket a Szervező határozza meg.

Nyeremények sorsolása és nyeremények:

2018. július 13., 11:00 – Sabahattin Ali: Madonna prémkabátban
2018. július 20., 11:00 – Ayelet Waldman: A budapesti nyakék
2018. július 27., 11:00 – Csepelyi Adrienn: Belemenés
2018. augusztus 3., 11:00 – Umberto Eco: Pape Satan
2018. augusztus 10., 11:00 – Szöllősi Mátyás: Váltóáram
2018. augusztus 17., 11:00 – Carlos Ruiz Zafón: Lelkek labirintusa
2018. augusztus 24., 11:00 – Eleanor Catton: A próba
2018. augusztus 31., 11:00 – Háy János – Truong Dang Dung: Képzelt emlékek

A nyerteseket a Szervező e-mailben értesíti a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A nyeremények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.

Személyes adatok kezelése:

A Játékos a Játékban való részvételükkel hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szervező által meghatározott időközönként. A hírlevélről a Játékos bármikor leiratkozhat. További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A Játékos által a regisztráció keretében megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

A Játékos tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

Adatkezelési nyilvántartási szám: igénylés alatt
Hírlevél adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-146320/2018

Kik nem vehetnek részt a Játékban?

A Játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

További intézkedések:

A Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.

A Szervező fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerüléses vagy vis major esetén.

Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékban résztvevők részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a www.europakiado.hu oldaltechnikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2018. július 10.